VVS-Projektering

Vi erbjuder omfattande lösningar för VVS-projektering och energibehov. Det innebär att vi är med er från projektets idéfas, genom utredningar och kostnadsberäkningar, till färdiga system- och bygghandlingar. Utöver detta kan vi hjälpa er med upphandling, installationsledning, provning och efterföljande driftövervakning av era anläggningar. Tillgänglighet tillhör våra grundvärderingar.

Energiberäkningar

Vi är specialister på energiberäkningarsom hjälper dig att göra ditt projekt så energieffektivt som möjligt. Våra skräddarsydda tjänster säkerställer att ditt projekt uppfyller energieffektivitetskrav och minskar driftkostnaderna samt tar hänsyn till alla aspekter, inklusive byggnadens storlek, isolering, material och energisystem.

Inomhusmiljöförbättringar

Inomhusmiljön är avgörande för välbefinnande. Vi kan säkerställa att fastigheten erbjuder en trivsam inomhusmiljö med låg energiförbrukning utan onödiga kostnader. Rätt planering från start gör processen smidigare. Dessutom har vi kompetensen att förbättra inomhusmiljön och minska energiförbrukningen även i befintliga byggnader.

Vår Expertis

Våra ingenjörer är här för att hjälpa er med VVS-projektering och energieffektivisering. Vi ger råd och tips för att ni ska få en produkt med högsta kvalitet.

Vem Vi Tjänar

Våra tjänster inom VVS-projektering riktar sig till en bred kundbas, inklusive installationsbolag, fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar. Vi är redo att stödja vid nybyggnation av bostäder och andra offentliga byggnader, samt industriella ombyggnadsprojekt. Vi hanterar installationen av olika enskilda system, såsom värme, sanitet, kyla från evaporativa kylanläggningar, fjärrkyla samt behovsstyrd ventilation.

Vårt Tillvägagångssätt

Vi börjar vanligtvis genom att samarbeta med er som kunder för att definera era mål med VVS-projekteringen. Sedan skapar vi skräddarsydda lösningar för att möta era specifika behov och mål för en kostnadseffektiv installation. Vi anser det viktigt att ha hög tillgänglighet för våra kunder både i projektering- och produktionsfasen, för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för er att leverera lyckade projekt!